همیشه به دنبال راهی بودم تا کسانی که شغل خودشان را دارند و وقت کافی برای آموزش مباحث تخصصی بازاریابی با اینترنت را ندارند بتوانند به راحت ترین روش کسب و کار اینترنتی داشته باشند.

سوشال مدیا ایران را برای جهش در بازاریابی تاسیس کردم

-امیرحسین عطاریانی-