مهندس امیرحسین عطاریانی

مشاوره خصوصی

در این بخش می توانید مستقیما با مهندس عطاریانی در ارتباط باشید و از خدمات مشاوره ایشان استفاده کنید 

بازاریابی با شبکه های اجتماعی فقط پست گذاری نیست

یک استراتژی است

به شما کمک می کنم با هزینه کمتر مشتریان بیشتری را جذب کنید
امیرحسین عطاریانی
بنانگذار سوشال مدیا ایران

زمینه های همکاری

افزایش نرخ تبدیل وب سایت

استراتژی اینستاگرام مارکتینک

تبلیغ نویسی

ایمیل مارکتینگ

طراحی کمپین سفرمشتری در سایت

مدیریت تبلیغات

همیشه به دنبال راهی بودم تا کسانی که شغل خودشان را دارند و وقت کافی برای آموزش مباحث تخصصی بازاریابی با اینترنت را ندارند بتوانند به راحت ترین روش کسب و کار اینترنتی داشته باشند. سوشال مدیا ایران را برای جهش در بازاریابی تاسیس کردم
امیرحسین عطاریانی
بنانگذار سوشال مدیا ایران

در شبکه های اجتماعی زیر مستقیما سوال خود را بپرسید

عضویت کاملا رایگان است و  آموزش های رایگانی قرار می دهم که می توانید دنبال کنید