اینسایت اینستاگرام چیست؟ آموزش جامع تحلیل insight Instagram

اینستاگرام به عنوان محبوب ترین رسانه اجتماعی در سال های اخیر تغییرات فراوانی کرده است. بهبود الگوریتم ها، تغییرات صفحه فید و به روزرسانی های دیگر، شیوه دریافت و تعامل با محتوا را تغییر داده است. یکی از مهمترین افزونه های اینستاگرام، ابزار اینسایت اینستاگرام (Insight) است. این ابزار به کاربر امکان مشاهده تحلیل و … ادامه خواندن اینسایت اینستاگرام چیست؟ آموزش جامع تحلیل insight Instagram